Scroll Top

Verplichte nummertjes op je website toegelicht.

wettelijke verplichtingen op websites

We moeten van alles. Ook op onze website. Op straffe van boetes zijn we verplicht wettelijke verplichtingen die betrekking hebben op onze website op te volgen. Die boetes zijn echter heel zeldzaam. Waarom zouden we dan toch de wet volgen? We pakken er een paar wetten bij.

Het KVK nummer

De wet die regelt dat je verplicht bent om je KvK-nummer op je website te plaatsen is de Handelsregisterwet 2007. Ja, die bestaat echt.

In artikel 27 van deze wet staat:

“De in het handelsregister ingeschreven rechtspersoon of onderneming is verplicht op alle door haar uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere aankondigingen haar naam en de plaats van haar zetel te vermelden, alsmede het nummer waaronder zij in het handelsregister is ingeschreven.”

 

Dit betekent dat je je KvK-nummer op alle uitingen van je bedrijf moet vermelden, inclusief je website. De wet maakt geen onderscheid tussen online en offline uitingen. Dus of je nu een brief stuurt, een factuur verstuurt of een website beheert, je moet altijd je KvK-nummer vermelden. De sanctie op het niet-vermelden van je KvK-nummer is een boete. De hoogte van de boete kan variëren, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Tip: Je kunt je KvK-nummer op verschillende manieren op je website vermelden. Je kunt het bijvoorbeeld in de footer van je website plaatsen, of op de contactpagina

Het BTW nummer

Er is echter wel een algemene verplichting om je BTW-nummer gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk te maken voor klanten. Dit staat in de Wet op de omzetbelasting 1968.

Dit betekent dat je je BTW-nummer op een zichtbare en duidelijke manier op je website moet vermelden. Je kunt dit bijvoorbeeld doen in de footer van je website, of op de contactpagina. De sanctie op het niet-vermelden van je BTW-nummer is een boete. De hoogte van de boete kan variëren, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Let op:

  • De Belastingdienst adviseert om je BTW-nummer op je website te vermelden.
  • Voor ondernemers die diensten verlenen via internet is het verplicht om hun BTW-nummer op hun website te vermelden. Dit staat in de Richtlijn betreffende de elektronische handel.

Consent voor inschrijving nieuwsbrief

Niet zozeer een nummertje, maar toch het vermelden waard is de Telecomwet.

De volgende bepalingen van de Telecomwet zijn relevant voor jouw website:

Artikel 1.1

Dit artikel definieert wat een elektronische communicatiedienst is. Dit is een dienst die de verzending of ontvangst van signalen via een elektronisch communicatienetwerk mogelijk maakt. Jouw website valt onder deze definitie, omdat je via internet te bezoeken ben.

Artikel 6.1a

Dit artikel verbiedt het ongevraagd verzenden van elektronische berichten, zoals spam. Dit betekent dat ik je geen e-mails mag sturen zonder toestemming.

Artikel 11.7

Dit artikel verplicht je om cookies op een wettelijke manier te gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt. Ik gebruik cookies om mijn website te verbeteren en je een betere gebruikerservaring te bieden.

Artikel 12a

Dit artikel verplicht je om transparant te zijn over de manier waarop je persoonsgegevens verwerk. Dit betekent dat je geinformeerd moet worden over welke gegevens van je worden verzameld en hoe dezen worden gebruikt.

Artikel 13

Dit artikel geeft je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Bovenstaande bepalingen zijn relevant voor websites, omdat ze bepalen hoe je met gebruikers mag communiceren en hoe je hun persoonsgegevens mag verwerken.

Het Webformulier

Ook geen nummertje, maar wel het vermelden waard is de AVG. Indien je een webformulier op je website plaatst, moet je je bezoeker voor dat hij of zij van het formulier gebruikt maakt expliciet toestemming vragen om persoonsgegevens via het internet te verzenden. Dit realiseer je door een toestemmingsvak in je formulier op te nemen.

De wet die relevant is voor de inrichting van een webformulier op een website is dus de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een Europese wet die regels stelt voor de verwerking van persoonsgegevens.  De AVG is relevant voor webformulieren, omdat deze formulieren vaak worden gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers.

De AVG stelt een aantal eisen aan de inrichting van webformulieren. Deze eisen zijn onder andere:

  • Transparantie: Je moet duidelijk informeren welke persoonsgegevens je via het webformulier verzamelt en hoe je deze gegevens gaat gebruiken.
  • Doelbinding: Je mag de persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken voor het doel dat je hebt opgegeven.
  • Minimalisatie: Je mag alleen de persoonsgegevens verzamelen die je echt nodig hebt.
  • Beveiliging: Je moet de persoonsgegevens goed beveiligen tegen verlies, diefstal en misbruik.

Bovenstaande eisen zijn belangrijk om de privacy van de gebruikers van je website te beschermen.

legale uitstraling

De opsomming van verplichte wettelijke regelingen die hierboven genoemd zijn, is niet limitatief. Er is dus meer. Maar voor je nu een jurist gaat inschakelen bedenk dan het volgende. De eerste opdracht die je als website-eigenaar hebt te vervullen richting de bezoekers van je website, is vertrouwen inboezemen. Kijk dus vooral ook naar wettelijke verplichtingen als kansen. Kansen die je kan invullen, door je aan de wet te houden.

support

Heb je behoefte aan ondersteuning bij de opmaak of samenstelling van je website? Stuur dan een e-mail naar: support@atsites.nl

Wat anders: Ben jij foutloos?

Nou ja, wij in ieder geval niet. Maar ons werk bestaat wel voor een belangrijk deel uit fouten oplossen. Fouten oplossen op websites tenminste. En het beeld dat zich voltrekt, is dat hoe minder fouten er op een website voorkomen, des te beter kan je de concurrentie aan met andere websites in het streven naar een hogere positie in Google. Een paar van die fouten hebben we gebruikt op een top 1o samen te stellen.

Lees hem eens door, wellicht kan het ook jou helpen in je concurrentiestrijd!

 

👇 Vul in en hij komt naar je toe:

Naam(Vereist)