Scroll Top

Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan.

 

ATsites Webdesign verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atsites.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

 

ATsites Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • ATsites Webdesign. analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren..
 • ATsites Webdesign. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

ATsites Webdesign zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

 

ATsites Webdesign. verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ATsites Webdesign. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

 

ATsites Webdesign gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ATsites Webdesign gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Informatie over de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Albacross

Wij vragen uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens namens Albacross Nordic AB (“Albacross”). Informatie die wordt verzameld via cookies die op uw apparaat zijn geplaatst en die in aanmerking komen als persoonlijke gegevens, wordt verwerkt door Albacross, een bedrijf dat leadidentificatie en advertentietargeting-diensten aanbiedt met kantoren in Stockholm en Krakau. Zie hieronder voor volledige contactgegevens.

Het doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens is dat het Albacross in staat stelt om een ​​service aan ons en onze website te verbeteren (bijv. “Lead Generation” -service), door gegevens toe te voegen aan hun database over bedrijven.

De gegevens die door Albacross worden verzameld en gebruikt om dit doel te bereiken, zijn informatie over het IP-adres van waaruit u onze website hebt bezocht en technische informatie waarmee Albacross verschillende bezoekers van hetzelfde IP-adres kan onderscheiden. Albacross slaat het domein op uit de formulierinvoer om het IP-adres te correleren met uw werkgever. In het geval u een werknemer bent.

Raadpleeg ons volledige privacybeleid voor de volledige informatie over onze verwerking van persoonlijke gegevens.

U kunt uw toestemming voor deze verwerking op elk moment intrekken. Een dergelijke intrekking kan worden gedaan door contact met ons op te nemen of door rechtstreeks contact op te nemen met Albacross.

 

Albacross Nordic AB
Company reg. no 556942-7338
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sweden
albacross.com – contact@albacross.com

 

Mailchimp en Google

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen buiten de EU / EER gegevens alleen worden doorgegeven naar landen met een ‘passend beveiligingsniveau’. MailChimp (en Google) zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Dat is niet aangemerkt als een land met een passend beveiligingsniveau. Gelukkig zijn zowel MailChimp als Google gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen. ATsites Webdesign maakt van de diensten van beide bedrijven gebruik. Met beide bedrijven zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atsites.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ATsites Webdesign. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

ATsites Webdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via info@atsites.nl

BEN JIJ KLAAR VOOR JE SUCCESVERHAAL?

Vertel ons over je project

[kloud_button_click position=”center” color=”#43cda2″ color2=”#185a9d” link=”https://www.atsites.nl/contact/” btn_text=”START JE PROJECT” width=”270px” height=”45px” radius=”25px” animation=”fadeInUp”]