Scroll Top

Server side tagging. Business as usual?

server side

Aanbieders van online advertenties buitelen over elkaar heen om ons te laten geloven dat server side tagging de nieuwe holy grail is voor online advertising. Dé oplossing voor de afnemende rendementen van de advertenties onder druk van Europese privacywetgeving. Maar gaan we met server side tagging weer effectief adverteren?

Server side tagging is een methode voor het verzamelen en beheren van gegevens waarbij tags en scripts op de server worden uitgevoerd in plaats van op de client (de browser van de gebruiker). dit biedt verschillende voordelen op het gebied van prestaties, veiligheid en gegevensbeheer. Laten we deze voordelen en het proces van server side tagging verder uitdiepen.

wat is server side tagging?

Server side tagging houdt in dat de tags en scripts die normaal op de webpagina van de gebruiker worden uitgevoerd, nu op een server worden uitgevoerd. in plaats van dat de browser van de gebruiker deze scripts laadt en uitvoert, stuurt de browser alleen de noodzakelijke gegevens naar de server. de server verwerkt deze gegevens en stuurt de resultaten terug naar de browser of naar een andere bestemming, zoals een analytics-platform.

voordelen van server side tagging

  1. verbeterde prestaties door scripts op de server uit te voeren in plaats van in de browser van de gebruiker, wordt de laadtijd van de webpagina's aanzienlijk verkort. Dit leidt tot een betere gebruikerservaring en kan ook de conversieratio's verbeteren.
  2. betere gegevensbeveiliging met server side tagging hebben organisaties meer controle over welke gegevens worden verzameld en gedeeld met derden. Gevoelige informatie kan veiliger worden verwerkt omdat de gegevensstromen worden beheerd op een server die beter kan worden beveiligd dan een willekeurige clientbrowser.
  3. minder afhankelijkheid van adblockers client-side tags kunnen worden geblokkeerd door adblockers en privacytools, wat resulteert in onvolledige gegevensverzameling. server side tagging omzeilt deze beperkingen omdat de tags niet zichtbaar zijn voor de browser van de gebruiker.

hoe werkt server side tagging?

het proces van server side tagging verloopt in verschillende stappen:

  1. gegevensverzameling de browser van de gebruiker verzamelt gegevens zoals paginaweergaven, klikken, formulieren die worden ingevuld, enzovoort. deze gegevens worden vervolgens naar de server gestuurd.
  2. gegevensverwerking op de server worden de ontvangen gegevens verwerkt. dit kan het verrijken van de gegevens omvatten, zoals het toevoegen van extra informatie uit databases of het filteren van irrelevante gegevens.
  3. verzending naar bestemmingen na verwerking worden de gegevens naar hun uiteindelijke bestemmingen gestuurd, zoals analytics-platformen (bijv. google analytics), advertentienetwerken, of andere tools die de gegevens nodig hebben voor verdere analyse of acties.

implementatie van server side tagging

De implementatie van server side tagging kan variëren afhankelijk van de gebruikte tools en platforms. populaire oplossingen zoals Google Tag Manager bieden nu server side tagging functionaliteiten. Bij het instellen van server side tagging moeten organisaties hun server configureren om de inkomende gegevens te ontvangen en te verwerken, en ervoor zorgen dat de juiste scripts en tags correct worden geconfigureerd.

conclusie server side tagging

Server side tagging biedt een efficiëntere en veiligere manier om gegevens te verzamelen en te beheren. Het verbetert de prestaties van websites, biedt betere gegevensbeveiliging en is minder gevoelig voor beperkingen door adblockers. Hoewel de initiële implementatie enige technische inspanning vereist, wegen de voordelen vaak ruimschoots op tegen de investeringen. Als je serieus bent over het optimaliseren van je gegevensbeheer en gebruikerservaring, is server side tagging een waardevolle aanpak om te overwegen.

LOST SERVER SIDE TAGGING PRIVACY-ISSUES OP EN STIJGT HET RENDEMENT VAN ONLINE ADVERTEREN?

Server side tagging lost niet alle privacybezwaren op die gepaard gaan met client side tagging. hoewel server side tagging bepaalde voordelen biedt op het gebied van prestaties en gegevensbeveiliging, blijven er enkele privacykwesties bestaan. Laten we deze bezwaren nader bekijken.

beperkte gegevensverzameling

Bij client side tagging worden gegevens rechtstreeks van de browser van de gebruiker verzameld. dit kan leiden tot zorgen over de hoeveelheid en het type gegevens dat wordt verzameld zonder de expliciete toestemming van de gebruiker. hoewel server side tagging de gegevensverzameling centraliseert, kan het nog steeds dezelfde gegevens verzamelen, wat betekent dat de privacykwesties omtrent de aard en omvang van de verzamelde gegevens blijven bestaan.

transparantie en toestemming

een van de belangrijkste privacybezwaren is het gebrek aan transparantie en toestemming van de gebruiker. zowel bij client side als server side tagging kunnen gebruikers zich niet altijd bewust zijn van welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. het is essentieel dat organisaties duidelijke privacybeleid hebben en expliciete toestemming van gebruikers vragen voordat ze gegevens verzamelen, ongeacht de methode.

gegevensdeling met derden

Zowel bij client side als server side tagging kunnen gegevens worden gedeeld met derden, zoals advertentie- en analyticsbedrijven. dit delen van gegevens kan leiden tot zorgen over hoe deze derde partijen de gegevens gebruiken en beveiligen. hoewel server side tagging meer controle biedt over welke gegevens worden gedeeld, blijft het probleem van gegevensdeling met derden bestaan.

naleving van regelgeving

Privacywetgevingen zoals de gdpr in Europa en de ccpa in Californië vereisen dat organisaties verantwoordelijk omgaan met de gegevens van gebruikers. dit betekent dat ze moeten voldoen aan strikte regels voor gegevensverzameling, -verwerking en -opslag. zowel client side als server side tagging moeten voldoen aan deze regelgeving. hoewel server side tagging kan helpen bij het beter beheren van gegevens en naleving van de wetgeving, is het geen garantie dat alle privacykwesties worden opgelost.

mogelijke privacyvoordelen van server side tagging

  1. betere controle over gegevensverwerking met server side tagging kan een organisatie beter controleren hoe gegevens worden verwerkt en opgeslagen. dit kan helpen om gevoelige gegevens beter te beschermen en te voldoen aan privacywetgeving.
  2. beperking van datatoegang door gegevensverwerking naar de server te verplaatsen, kan een organisatie de toegang tot gegevens beperken tot alleen de noodzakelijke partijen. dit kan helpen om het risico van ongeautoriseerde toegang of misbruik van gegevens te verminderen.
  3. verbeterde beveiliging servers kunnen beter worden beveiligd dan clientbrowsers, wat kan bijdragen aan een betere bescherming van gegevens tegen hacks en datalekken.

conclusie

Server side tagging biedt verschillende voordelen, maar het is geen oplossing voor alle privacybezwaren die gepaard gaan met gegevensverzameling en -verwerking. organisaties moeten nog steeds transparant zijn over hun gegevensverzamelingspraktijken, expliciete toestemming van gebruikers verkrijgen en ervoor zorgen dat ze voldoen aan relevante privacywetgeving. Het blijft cruciaal om de privacy en beveiliging van gebruikersgegevens centraal te stellen, ongeacht de gebruikte taggingsmethode.
In die zin is server side tagging dan ook geen oplossing voor de Europese privacymaatregelen die het rendement van online adverteren sterk doet afnemen.

Meer zelf doen

Wie op zoek is naar meer rendement van online marketinginspanningen doet er dus verstandig aan niet de hoop te vestigen op technische oplossingen om advertenties weer effectief te maken. Veel verstandiger is het om de klassieke nieuwsbrief, de funnel en bijbehorende weggevers professionele aandacht te geven om op die manier een eigen marketingnetwerk te cultiveren.