Scroll Top

Verklaring technisch onderhoud in eigen beheer (Demo)

Verklaring

Op basis van artikel 12. lid 10 van de Algemene Voorwaarden, kan een opdrachtgever c.q. eigenaar van een website c.q. huurder van hostingsruimte, in eigen beheer technisch onderhoud plegen. Dit om een website of webshop veilig te houden ten opzichte van dreigingen van buitenaf.

Van dit onderhoud dient een controleerbaar logboek te worden bijgehouden. Artikel 12. lid 10 regelt, dat bij het niet of niet voldoende uitvoeren van onderhoud, herstelwerkzaamheden, schade en gevolgschade op opdrachtgever wordt verhaald met een minimum van € 1.500,- excl de BTW, per voorval.
Hierbij zij aangetekend dat claims van gevolgschade aan derden, rechtstreeks bij ondergetekende zullen worden aangeboden en vanuit de verantwoordelijkheid van eigenaarschap in behandeling dienen te worden genomen.

Derhalve, ondergetekende, verklaart dat van alle software die onder het domein vallen, altijd de laatste versie te hebben geïnstalleerd. Tevens verklaart ondergetekende over voldoende expertise te beschikken en deze in te zetten om alle reguliere onderhoudstaken geregeld uit te voeren om de weerbaarheid van dreigingen van buitenaf (hacking) tot een minimaal risico terug te brengen.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

IS EEN WEBSITE DUUR? BEPAAL HIER JOUW PRIJS

Tell us about your story and your project.

[kloud_button_click position=”center” color=”#43cda2″ color2=”#185a9d” link=”#” btn_text=”START YOUR PROJECT” width=”270px” height=”45px” radius=”25px” animation=”fadeInUp”]