avg privacy wetgeving

Hoe maak je je website AVG proof

De AVG, wat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, is een Europese wet die sinds 25 mei 2018 van kracht is. De AVG heeft als doel om de privacy van individuen te beschermen en reguleert het verwerken van persoonsgegevens door bedrijven en organisaties binnen de Europese Unie. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste bepalingen van de AVG:

 

 • Toestemming: De AVG bevat regels voor het verkrijgen van toestemming van individuen voor het verwerken van hun persoonsgegevens [1]. Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen.
 • Taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens: De AVG en de UAVG regelen ook de taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthouder op deze wet en andere wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens [2].
 • Privacywetgeving: De AVG is van toepassing in de hele Europese Unie en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die niet meer geldig is sinds 25 mei 2018 [3].
 • Rechten van individuen: De AVG geeft individuen verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Zo hebben individuen onder andere het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast hebben ze het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens en het recht op dataportabiliteit [1].
 • Verwerkersovereenkomst: De AVG vereist dat organisaties die persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst sluiten met de partijen die namens hen de gegevens verwerken. Hierin moeten onder andere afspraken worden gemaakt over de verwerking van de gegevens en de beveiliging ervan [1].

Door als organisatie te voldoen aan de AVG, zorg je ervoor dat persoonsgegevens van individuen op een verantwoorde en veilige manier worden verwerkt.

 

Als eigenaar van een website moet je ervoor zorgen dat deze voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om jouw website AVG-proof te maken:

 1. Plaats een privacyverklaring op jouw website: Dit is een verklaring waarin wordt beschreven hoe persoonsgegevens op jouw website worden verwerkt. Vermeld welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld. Zorg ervoor dat deze verklaring eenvoudig te vinden en lezen is voor bezoekers van de website.
 2. Voeg een cookiebanner toe: Als jouw website cookies gebruikt, dan moet je hiervan bezoekers op de hoogte stellen en hun toestemming vragen voordat deze cookies worden geplaatst. Dit kan gedaan worden door middel van een cookiebanner.
 3. Beveilig jouw website: Zorg ervoor dat jouw website veilig is en dat persoonsgegevens goed beschermd zijn. Gebruik bijvoorbeeld een SSL-certificaat, zodat de verbinding tussen de bezoeker en de website versleuteld is.
 4. Gebruik geen vooraf aangevinkte vakjes: Het is niet toegestaan om vooraf aangevinkte vakjes te gebruiken om toestemming te verkrijgen voor het verwerken van persoonsgegevens. Bezoekers moeten actief toestemming geven.
 5. Maak het eenvoudig om gegevens te verwijderen: Bezoekers hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen. Zorg ervoor dat het eenvoudig is om deze gegevens te verwijderen als hierom wordt gevraagd.
 6. Wees transparant: Informeer bezoekers over hoe hun gegevens worden gebruikt en deel deze gegevens niet met derden zonder hun toestemming.

Door deze stappen te volgen, kan je jouw website AVG-proof maken en ervoor zorgen dat je voldoet aan de regels van de AVG.

 

Conclusion

Je website AVG proof maken is wettelijk verplicht. En iedereen wil zich graag aan de weten houden. Toch is de handhaving op deze regelgeving voor kleinere bedrijven nauwelijks of niet aanwezig. Bedenk dan dat een website die voldoet aan de AVG meer vertrouwen uitstraalt. Op een website die vertrouwen uitstraalt zal een bezoeker eerder zijn gegevens achterlaten.
Een ander aspect betreft diegene die adverteren bijvoorbeeld met Google Ads. Google controleert actief of je landingpage voldoet aan de eisen van de AVG.

 

 

Meld je aan voor een gratis AVG scan ais je twijfel hebt of je website AVG proof is.

fouten

Are you flawless?

Well, at least we don't. But our work consists largely of solving errors. At least fix errors on websites. And the picture that emerges is that the fewer errors there are on a website, the better you can do

Read it through, maybe it can also help you in your competitive battle!

 

👇 Fill in and he will come to you:

Name(Required)

Jan Atsma

Related Post

Leave A Comment

Name

Website

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_GBEnglish