Privacy Policy

(disclaimer)

Deze website is een product van ATsites Webdesign. ATsites Webdesign zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend. ATsites Webdesign kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van ATsites Webdesign worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan ATsites Webdesign. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. ATsites Webdesign heeft geen zeggenschap over deze websites. ATsites Webdesign is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. ATsites Webdesign aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door ATsites Webdesign op welke wijze dan ook. Het Nederlands recht is van toepassing.

Share This